Get Adobe Flash player
Chào mừng các bạn đã đến với Cổng thông tin điện tử của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Quảng Nam!
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
 • Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2015

 • 10 Luật có hiệu lực từ 1/1/2016

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2016

 • BQL dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam tổ chức Khóa tập huấn về Dinh dưỡng mở rộng xuống cấp xã

 • Hơn 6 tỷ đồng thực hiện công tác quản lý, khai thác bãi biển Rạng và Bình Minh

 • Hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

 • GDP năm 2015 ước tính tăng 6,68%

 • Chương trình hội thảo “ Nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn”.

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2015

Dịch vụ công trực tuyến

    
Quảng Nam: Ban hành quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư
Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư đã được UBND tỉnh ban hành vào ngày 06/1/2016 và giao cho Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các chủ đầu tư, giám sát, kiểm tra các cơ quan phối hợp trong việc triển khai thực hiện.
Các tin khác:
• Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2016
• Chương trình hội thảo “ Nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn”.
• GDP năm 2015 ước tính tăng 6,68%
 
10 Luật có hiệu lực từ 1/1/2016
Từ 1/1/2016, 10 luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ; Luật kiểm toán; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật tổ chức Quốc hội.
Các tin khác:
• Xây dựng nền tảng từ cơ sở
• Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI
• Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2015
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2015
Năm 2015 tình hình kinh tế có nhiều cải thiện nhờ các chính sách quản lý và điều hành kinh tế của Chính phủ, lãi suất ngân hàng giảm, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng; Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động; rút ngắn thời gian gia nhập thị trường.
Các tin khác:
• Tình hình đăng ký doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam trong tháng 11/2015
• TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM TRONG 10 THÁNG NĂM 2015
• Tình hình đăng ký kinh doanh của tỉnh Quảng Nam trong tháng 9 năm 2015
Hơn 6 tỷ đồng thực hiện công tác quản lý, khai thác bãi biển Rạng và Bình Minh
Các tin khác:
• Công văn 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư
• Hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014
• Tiếp tục hướng dẫn triển khai thi hành Luật đầu tư
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050.
Ngày 07/10/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3621/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050.
Các tin khác:
• Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị y tế và doanh cụ Bệnh xá Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.
• Phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung ứng thuốc, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao, vắc xin, sinh phẩm y tế năm 2016 sử dụng tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Nam
• Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030.
• Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị An Bàng- Phân khu 1 tại phường Cẩm An, thành phố Hội An.
• Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Nam Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.
Ngành thuế, hải quan cam kết tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp
Đại diện ngành thuế và hải quan cho biết ngành sẽ không ngừng đổi mới về chính sách và đẩy mạnh hơn nữa các cải cách thủ tục hành, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh.
Các tin khác:
• Sửa luật thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
• Quảng Nam có 4 sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia
• Đăng ký tham dự khóa đào tạo ” Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp”

Thư viện ảnh