default Red Green

Chi tiết tin

Hơn 8,7 ngàn tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018

Người đăng: Đặng Phong Ngày đăng: 14:34 | 07/03 Lượt xem: 444Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, tổng nguồn vốn được huy động lũy kế 03 năm (2016-2018) xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam hơn 8 ngàn 771 tỷ đồng.

Nông thôn mới ở Phú Ninh

Cụ thể, từ năm 2016 đến 2018, ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình xây dựng NTM hơn 4 ngàn 627 tỷ đồng, chiếm gần 53%, vốn tín dụng chiếm 38,5%, huy động doanh nghiệp, HTX chiếm 2,7% và nhân dân đóng góp quy ra giá trị chiếm 6%. Tính đến hết tháng 1/2019, các địa phương đã thực hiện giải ngân, đạt 87,6%. Cùng với đâu tư hạ tầng nông thôn, các địa phơương chú trọng phát triển hình thành hơn 350 mô hình sản xuất kinh doanh mới có hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 31,6 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo còn 7,6%.

Đến cuối năm 2018, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn của tỉnh Quảng Nam xấp xỉ trung bình chung của cả nước. Trong số 204 xã NTM có số tiêu chí bình quân đạt được gần 14,2 tiêu chí/xã, trong khi đó cả nước bình quân đạt 14,3 tiêu chí/xã, tăng 11,5 tiêu chí/xã so với năm 2010. Trong đó, Nhóm 1 có 85 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM, Nhóm 2 có 18 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, Nhóm 3 có 55 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, Nhóm 4 có 46 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí.
(Theo: quangnam.gov.vn)

Tác giả:

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập