default Red Green

Chi tiết tin

Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam và đề xuất nội dung hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 10:37 | 04/10 Lượt xem: 686

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3441/UBND-KTN ngày 18/6/2019 về việc đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian đến, trong đó giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Cơ chế hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 sau khi Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 20/7/2008 của HĐND tỉnh về “đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015” hết hiệu lực vào cuối năm 2020.

Để có cơ sở nghiên cứu, xây dựng dự thảo Cơ chế hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh và đề xuất các nội dung hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 (theo đề cương và các phụ lục đính kèm). Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/10/2019, đồng thời gửi kèm bản mềm theo địa chỉ votramanhkcn@gmail.com.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
Tài liệu gửi kèm: 
- Đề cương báo cáo.
- Biểu báo cáo.

Tác giả: Võ Thị Trâm Anh

Nguồn tin: Phòng Kinh tế Ngành

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập