default Red Green

Danh sách thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (tháng, quý, năm)

Tình hình đăng ký doanh nghiệp đến tháng 4 năm 2022
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong quý I năm 2022
Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2021
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2021 (số liệu đến ngày 21/12/2021) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cụ thể như sau.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2021
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2021
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 và 04 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 03 năm 2021
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2021
Doanh sách doanh nghiệp thành lập mới tháng 01/2021
Tình hình Đăng ký kinh doanh tháng 8 năm 2020

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập